ข้อมูลพื้นฐานซูวิด

ระดับความยาก:

ความยาว: 8 ชั่วโมง

รูปแบบ: ออนไลน์

ราคา: $100 ลดราคา $50

ลงทะเบียน

การศึกษาต่อเนื่อง

หลักสูตรออนไลน์ Sous Vide Fundamentals ได้รับการอนุมัติสําหรับการศึกษาต่อเนื่องหก (6) ชั่วโมงสําหรับการสมัครครั้งแรกของเชฟสําหรับการรับรอง ACF สําหรับหลักสูตรออนไลน์นี้นักเรียนจะต้องจัดหาหรือค้นหาอุปกรณ์ของตนเองเพื่อตอบสนองความต้องการของหลักสูตร

ลงทะเบียนเพื่อรับการอัปเดต CREA ล่าสุด