การปรุงอาหาร Sous Vide 3 วันที่อุณหภูมิที่แม่นยํา

ระดับความยาก:

ความยาว: 10/03/23-10/05/23

รูปแบบ: CREA U.S. Washington D.C.

ราคา: $ 2500

ติดต่อเราลงทะเบียนเพื่อรับการอัปเดต CREA ล่าสุด