การปรุงอาหาร Sous Vide 3 วันที่อุณหภูมิที่แม่นยํา

ระดับความยาก:

ความยาว: 19-21 มีนาคม 2024

รูปแบบ: Dallas, Texas at The Middleby Innovation Kitchen (MIK)

ราคา: $ 2500

ติดต่อเรา
ลงทะเบียนเพื่อรับการอัปเดต CREA ล่าสุด