การปรุงอาหาร Sous Vide 3 วันที่อุณหภูมิที่แม่นยํา

ระดับความยาก:

ความยาว: 7/10 / 23-7 / 12/23

รูปแบบ: Dallas, Texas at the Middleby Innovation Kitchen (MIK)

ราคา: $ 2500

ติดต่อเรา

ระดับความยาก:

ความยาว: 8 ชั่วโมง

รูปแบบ: ออนไลน์

ราคา: $100 ลดราคา $50ลงทะเบียนเพื่อรับการอัปเดต CREA ล่าสุด