การปรุงอาหาร Sous Vide 3 วันที่อุณหภูมิที่แม่นยํา

ระดับความยาก:

ความยาว: 23-25 กรกฎาคม 2024

รูปแบบ: TBA

ราคา: $ 2500

ติดต่อเรา
ลงทะเบียนเพื่อรับการอัปเดต CREA ล่าสุด