เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก

ระดับความยาก:

ความยาว: 8 ชั่วโมง

รูปแบบ: ออนไลน์

ราคา: $100 ลดราคา $50

ลงทะเบียน

เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก

โปรตีนโดยเฉพาะเนื้อสัตว์และสัตว์ปีกได้รับกระบวนการทางจุลชีววิทยาที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองในระหว่างการปรุงอาหาร ในขณะที่การเตรียมแบบดั้งเดิมเหลือเพียงส่วนแคบ ๆ ของชิ้นเนื้อที่ปรุงสุกอย่างสมบูรณ์แบบ แต่วิธีการ sous-vide ส่งผลให้สุกสม่ําเสมอ

ลงทะเบียนเพื่อรับการอัปเดต CREA ล่าสุด